top of page

אנסמבל לשבט לקום

מופעי אלתור במרחב הציבורי

על האנסמבל

מול קהל מזדמן ומול הטבע המשתנה, בוראים המופיעים, שישה רקדנים ומוסיקאי, אירוע פרפורמטיבי/ מופע כאספה/ התקהלות/ אירוע חברתי שגבולותיו נזילים, המתהווה לעיני הקהל בזמן אמת.

 

במהלכי הקבוצה המוצגים לרוב במרחבים ציבוריים, התפתחה שפה מחולית היוצרת אווירה של טרנספורמציה, שואלת שאלות שלא מבקשות מענה חד משמעי. גישה זו מציעה למתבונן מרחבים חדשים לחבור באמצעותם אל רבדים נסתרים, המתגלים בעת המופע ומאירים סיטואציות, יחסים ואיכות של מפגש באור אחר.
 

באווירה זו האמנים מכוונים ליצור קומפוזיציות באופן מיידי. אלו מיומנויות מדויקות, המייצרות אפיקים לתוך הנפשות הפועלות תחת אורה של הספונטניות ושל היווצרות החומר מאין.

המופע מציע לצופה ולאמן מידע רב, המתגלה רק בזמן התהוות המופע. מידע זה מאיר באופן חדש את המפגש הרוטט עם החיים ומאפשר אמון בביטויי הגוף והרוח, הנולדים בנו כל עת.
 

מופיעים: איריס נייס, נועה דר, אברהם חזין, גלבוע אגר, עינת גנץ, נועם בן ישראל ואיגור חוטינסקי

ניבה 2.jpg
IMG_3406-1.jpg

הופעות קרובות

מופע ביער הפיות

שישי 02.02.24  14:00  |  יער הפיות, בית אורן

טקס המתקיים לעיניי קהל

על 'אי הידיעה' נפגשים שבעה פרפורמרים החולקים את הווייתם תוך הבעה בתנועה ומוסיקה,

לנוכח כל אשר יקרה בדרכם.

הופעות קרובות

צילום: ניבה בן עמי

צילום: דוד דקל

גלריה

מוזמנות.ים לשחק עם התמונות

*The beautiful photos presented in our gallery are taken by the great/ talented Niva Ben-ami (incl. The cover photo), David Dekel, Aharon Kritzer, Roee Teper, Sigalit Cohen Salomon

קליפ
bottom of page