top of page

להשאיר אותה שלמה

היצירה עלתה במסגרת פסטיבל בין שמיים לארץ 2020 - 100 מטר LIVE 

סולו מאת עינת גנץ

הולדת ומוות

מה ממלא את המקום של מה שהיה שם קודם?

מה ממלא את המקום של מי שהיה שם קודם?

מה ממשיך להישאר כשהיה?

כשאני מתרוקנת, מה מתמלא בי?

כשהחיצוניות משתנה, מה משתנה בי?

אשמורת ראשונה נושקת לשלישית

לקום מחר בבוקר ולהשאיר אותה שלמה.

מוסיקה מקורית: יהודית מזרחי

bottom of page